OÜ Märitz ja KO
Untitled Document
Teenused:
Raamatupidamisteenused
 

Raamatupidamisteenuseid osutatakse nii äriühingutele kui ka 3. sektorile, kelleks on mittetulundusühingud (MTÜ), korteriühistud (KÜ), samuti füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE)

 

Kompleksse raamatupidamisteenuse käigus teostame järgmisi töid:

 • kontrollime klientide dokumentatsiooni vastavust kehtiva seadusandluse nõuetele,
 • kirjendame majandustehingud raamatupidamisregistrites,
 • teeme palgaarvestuse,
 • säilitame dokumente 1,5 aastat, kuni raamatupidamise aastaaruande valmimiseni,
 • teeme raamatupidamise sise-eeskirju ja teostame raamatupidamist nendega kooskõlas,
 • arvestame kõik riiklikud maksud ja esitame kliendi soovil vastavad maksudeklaratsioonid seadustes ettenähtud korras ja tähtajaks,
 • koostame raamatupidamisregistrid,
 • koostame raamatupidamisaruanded ja esitame need kliendi soovil allkirjastatult vastavatele instantsidele kehtestatud tähtajaks,
 • koostame vajadusel ja kliendi soovil ka statistilisi aruandeid, jne.

Peale selle abistame firmasid:

 • raamatupidamise sisseseadmisel ja algbilansside koostamisel,
 • äriühingute, mittetulundusühingute ja korteriühistute majandusaasta aruande koostamisel,
 • mittetulundusühingute ja korteriühistute raamatupidamise aastaaruande revideerimisel,
 • mittetulundusühinguid ja korteriühistuid kassapõhise arvestuse üleviimisel tekkepõhisele arvestusele,
 • ükskõik millise arvestuslõigu korrastamisel kõikidele isikutele.
Raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid äriühingute raamatupidajatele.
 • Raamatupidamis- ja maksualased konsultatsioonid MTÜ ja KÜ raamatupidajatele, vajadusel ka pideva lepingu alusel.
 • Abistame kassapõhist arvestust pidavatel FIE-del  koostada aasta maksudeklaratsioone.